شبیه سازی سنسور التراسونیک در پرتئوس با استفاده از برد آدرینو رایگان

شبیه سازی سنسور التراسونیک در پرتئوس با استفاده از برد آدرینو

پروژه شبیه سازی سنسور التراسونیک در پرتئوس با استفاده از برد آدرینو:در این پروژه ما با استفاده از سه دکمه اقدام به کنترل سنسور التراسونیک خواهیم کرد. کد های زیر نیز کد های استفاده شده در آدرینو [...]

مشاهده و خرید